11

Hệ thống giám sát trực tuyến tự động giàn khoan

Bài phát biểu trao giải OTC: Kiểm tra dây cáp trực tuyến theo thời gian thực tự động của TCK.W
Hệ thống sẽ cách mạng hóa việc kiểm tra trực quan định kỳ của con người và mang lại sự an toàn trong quá trình
giám sát ở trạng thái cao nhất thông qua việc kiểm tra liên tục trong quá trình vận hành.

Nhận giá mới nhất? Chúng tôi sẽ trả lời sớm nhất có thể (trong vòng 12 giờ)
This field is required
This field is required
Required and valid email address
This field is required
This field is required