11

Hình thức thử nghiệm

Nhà máy TCK.W đã trang bị nhiều bệ thử nghiệm đáp ứng yêu cầu của khách hàng. 

Trước khi giao hàng, mọi sản phẩm sẽ được bộ phận QC kiểm tra trên nền tảng thử nghiệm.

Nhận giá mới nhất? Chúng tôi sẽ trả lời sớm nhất có thể (trong vòng 12 giờ)
This field is required
This field is required
Required and valid email address
This field is required
This field is required