11

Hệ thống giám sát trực tuyến tự động dây cẩu

Dây nhớ từ TCK.W Al từ tính yếu
Công nghệ kiểm tra sử dụng đầy đủ đặc tính của
bộ nhớ từ của vật liệu sắt từ. Nó
chủ động điều chỉnh từ trường bộ nhớ bằng
số lượng thích hợp. Nó sử dụng khe hở không khí rộng và không tiếp xúc
công nghệ cảm biến từ tính yếu và Al
công nghệ. Bằng cách thu thập tiềm năng năng lượng từ tính
thông tin khác biệt được phân phối và ghi nhớ trong
yếu tố khối lượng dây cáp, nó có thể kiểm tra trực tuyến, thời gian thực,
tự động tất cả các loại nguy hiểm tiềm ẩn của dây
dây như đứt dây, mài mòn. ăn mòn và
mệt mỏi trong quá trình vận hành dây.

Nhận giá mới nhất? Chúng tôi sẽ trả lời sớm nhất có thể (trong vòng 12 giờ)
This field is required
This field is required
Required and valid email address
This field is required
This field is required