11

Ứng dụng khách hàng Áo

Một công cụ tuyệt vời để theo dõi sợi dây của chúng tôi tại Mellaubahn. Các hồ sơ đã được nhân viên của chúng tôi quan sát thường xuyên. 

Ưu điểm lớn của hệ thống này là nó tiến hành cảm ứng từ vĩnh viễn - cũng như giám sát quang học đồng thời. Hiện tại trên thị trường chưa có sản phẩm nào có thể so sánh được, có thể đảm nhiệm được hai chức năng này.

Vì chúng tôi có một sợi dây mới, tạ ơn Chúa nên chỉ phát hiện được một sợi dây bị đứt. Vị trí này hoàn toàn giống với vị trí mà viện kiểm nghiệm được công nhận đã xác định. 

Đặc biệt đối với các hệ thống lắp đặt hoạt động quanh năm và có chiều dài dây vượt quá 4 km, hệ thống này rất được khuyến khích.


Nhận giá mới nhất? Chúng tôi sẽ trả lời sớm nhất có thể (trong vòng 12 giờ)
This field is required
This field is required
Required and valid email address
This field is required
This field is required